Logo Numedal Element AS 20.09.2021

Numedal Element AS

Om oss

Hvem er vi?

Oppstart i 2012 med 4 mann i produksjonen. Full drift frem til 2020 da vi flyttet lokasjon og inn i større lokaler.

Vi gikk over til 2 stk produksjonslinjer og har i dag 8 mann i produksjonen – 1 april 10 mann. + Daglig leder, produksjonsleder og en som tegner.

Vi produserer yttervegger isolert, kledd utvendig med vinduer satt inn og listet. Vi lager også etasjeskiller, og takelementer isolert med undertak.

Innervegger i reisverk kan også leveres. Dette er produkter som blir levert til hytter, bolighus og leiligheter samt boder, garasje, driftsbygninger og anneks. Vi imøtekommer kunder med det de måtte ønske så langt det kan tegnes og innenfor de retningslinjer vi har å gå etter. Vi har en standard løsning på fasader men lager alt ut fra kunders ønske. Vi tar også på oss og tegne fra bunn av hvis det er ønskelig. 

Du bruker vesentlig mindre tid på byggeplass

Uansett hva slags type bygg du skal ha, vil du som regel kunne få dette levert som elementer. Det betyr at du bruker vesentlig kortere tid på prosjektet og dermed kan levere flere bygg enn tidligere. Dermed også større mulighet for å øke din omsetning.

Elementer høres kanskje begrensende ut. Men faktum er det motsatte. Her kan du stort sett få akkurat det du ønsker. Arbeidet utføres innendørs av dyktige fagfolk uten at du trenger å tenke på værmeldingen.
Det magiske med elementer er egentlig hvor fort du etablerer et råbygg. Som regel vil du på en enebolig ha et tett råbygg på kun et par dager. Da kan innearbeidet også begynne.
Det er som noen sier: «Ferdig kappet. Ferdig snakket.» Med elementer blir det ikke noe feilkapping og unøyaktigheter. Riktig første gangen – det er alltid kostnadsbesparende og miljøbelastningen reduseres betydelig.
Våre spesialister bistår deg gjennom hele prosessen, fra tegning til ferdig elementleveranse. Det sikrer blant annet at alt passer sammen den dagen kranbilen kommer. I tillegg har spesialistene våre høyt fokus på effektiv logistikk og montering, slik at du som kunde får brukt ressursene mest effektivt.
Koordinering av faggrupper blir mye enklere ved bruk av elementer. Både rørlegger og elektriker kan komme tidligere inn i byggeprosessen slik at du er sikret god fremdrift!
Med elementer er det færre «biter i prosjektet» å holde styr på. Dessuten tilpasses ofte elementleveransene slik at elementene kommer pålastebil når de faktisk skal monteres. Du slipper å ha en haug med materialer liggende rundt på byggeplassen. Med elementer blir det også vesentlig mindre å rydde opp og mindre støy på byggeplassen.
Dette må ses i sammenheng med å bruke kort tid på å få bygget under tak. Men faktum er at med elementer minimerer du risikoen for at det barske norske klimaet påfører materialer fuktskader, råteskader eller sopp. Da kan du bygge hele året.
Du får jo ikke renter på kapital som er bundet opp, som for eksempel materialer og varer. Dette kaller vi gjerne for "kapitalbinding". Med Byggesystemer får du kortere byggetid, og det betyr raskere fakturering!
Tungtrafikk og bevegelse på byggeplassen reduseres kraftig ved bruk av elementer. Det gjør også bruk av stillaser. I tillegg får man færre arbeidstimer utendørs, noe som ofte påvirker HMS på en positiv måte.

Fakta om elementer

Hovedtanken bak elementbygg er å gå bort fra plassbygging og bruke byggeplassen mer som en monteringsplass. Elementer beregnes, tegnes, lages og settes sammen på forhånd i tørre omgivelser før de leveres på byggeplass.