Logo Numedal Element AS 20.09.2021

Numedal Element AS

4 stk hytter Geilo

Da har vi levert 4 stk hytter på Geilo for oppdragsgiver Skue bygg as. Disse ligger i Solhovdlie på Kikut ved Geilo. Flotte hytter med utkikkstomter og veldig gode solforhold. Takker for oppdraget til Skue bygg as og vi setter igang med enda en stor hytte for dem i uke 10 på Solhovda.